Kancelaria adwokacka świadczy usługi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i dla osób prawnych – spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji i innych. Zadaniem Kancelarii jest świadczenie pełnej pomocy adwokackiej – od jednorazowych porad prawnych przez sporządzanie pism prawnych, umów i opinii po stałą i kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów prawnych. W ramach świadczonych usług na etapie postępowania przedsądowego Kancelariia podejmuje na rzecz Klientów czynności negocjacyjne lub mediacyjne ze wskazanymi przez Klienta podmiotami.

Kancelaria zapewnia usługi w zakresie:

• Zastępstwo strony przed sądami i organami administracji

• Udział w negocjacjach, przygotowywanie i sprawdzanie projektów umów

• Udział w mediacjach, sporządzanie porozumień mediacyjnych

• Sporządzanie opinii – analiz prawnych,

• Sporządzanie pism procesowych

• Obsługa prawna firm

• Dochodzenie odszkodowań

• Windykacji należności

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

• prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, apelacje, kasacje, wnioski, odszkodowania za niesłuszne skazanie i inne)

• prawo cywilne (sprawy o ochronę dóbr osobistych, nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, spadki, odszkodowania, roszczenia wynikające z umów, i inne)

• prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, adopcje, ustalenie ojcostwa, alimenty, ubezwłasnowolnienie i inne)

• prawo autorskie (dochodzenie wynagrodzeń autorskich, spisywanie umów licencji i sprzedaży praw)

• prawo handlowe i gospodarcze (zakładanie i przekształcanie spółek, zaskarżanie uchwał, tworzenie regulaminów, statutów i umów, rozwiązywanie spółek, uzyskiwanie koncesji i zezwoleń, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi)

• prawo pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, umowy o pracę i kontrakty menadżerskie)

• prawo administracyjne (sprawy o odzyskiwanie gruntów warszawskich, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, uzyskiwanie obywatelstwa, pozwolenia na budowę i inne).

• prawo podatkowe

• postępowanie egzekucyjne

• skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

• inne dziedziny (prawo wodne, prawo energetyczne)

Oferta bezpłatnych porad prawnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej. Poradę taką można uzyskać podczas bezpośredniego spotkania z adwokatem. Termin indywidualnego spotkania z możliwością uzyskania bezpłatnej porady ustalamy dla Państwa po umówieniu telefonicznym pod nr tel. 602 703 683 bądź bezpośrednio w sekretariacie Kancelarii.

Oferta weryfikacji umowy kredytowej

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów weryfikacją zawartych już przez nich umów kredytowych, w tym umów o kredyt hipoteczny indeksowany we frankch szwajcarskich, oferujemy możliwość wykonania wstępnej analizy takich umów. W przypadku podjęcia dalszej współpracy z Kancelarią, związanej z dochodzeniem swoich praw wobec banku, wstępna analiza umowy kredytoweej jest bezpłatna. Informacja o dokumentach niezbędnych do przedstawienia celem ich weryfikacji dostępna jest pod nr tel. 602 703 683 bądź bezpośrednio w sekretariacie Kancelarii.

Oferta stałej obsługi prawnej

W trosce o Państwa wygodę oraz najwyższą i szybką jakość usług w ofercie Kancelarii jest możliwość zawarcia umowy stałej obsługi prawnej firmy, a także osób fizycznych. Umowa taka zepewnia szybki i łatwy dostęp do oferowanych usług prawnych na preferencyjnych warunkach finansowych. Pakiet usług świadczonych w ramach umowy stalej obsługi prawnej dobieramy indywidualnie, dostosowując go całkowicie do Państwa oczekiwań i zgłaszanych potrzeb.

Oferta “Pogotowie Adwokackie”

Mając świadomość nieprzewidzianych w życiu każdego z nas okoliczności oferujemy Państwu usługę “Pogotowie Adwokackie” – telefon 602 703 683 jest czynny dla Państwa całą dobę, by świadczyć Państwu pomoc adwokata w sytuacjach nagłych.