W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów weryfikacją zawartych już przez nich umów kredytowych, w tym umów o kredyt hipoteczny indeksowany we frankch szwajcarskich, oferujemy możliwość wykonania wstępnej analizy takich umów. W przypadku podjęcia dalszej współpracy z Kancelarią, związanej z dochodzeniem swoich praw wobec banku, wstępna analiza umowy kredytowej jest bezpłatna. Informacja o dokumentach niezbędnych do przedstawienia celem ich weryfikacji dostępna jest pod nr tel. 602 703 683 bądź bezpośrednio w sekretariacie Kancelarii.